facebook

Kontakt

  • Dane kontaktowe
  • Formularz kontaktowy

Przedszkole Niepubliczne nr 5

ul. Jutrzenki 32

Marki 05-260

jutrzenka@przedszkolemarki.pl

tel kom: 604 615 169
             604 197 225

tel do nauczycieli w grupach: (022) 781 29 32

KLAUZULA INFORMACYJNA (dotyczy formularza kontaktowego)

1. Informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Jutrzenka” w Markach przy ul. Jutrzenki 32 (kod pocztowy 05-260). Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Jutrzenka” z siedzibą w Markach jako Administrator nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pod wskazanym adresem e-mail: jutrzenka@przedszkolemarki.pl lub pisemnie na adres: Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Jutrzenka”, ul. Jutrzenki 32, 05-260 Marki.

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Jutrzenka” z siedzibą w Markach w celu realizacji wypełnionego i przesłanego formularza kontaktowego, jak również w celach marketingowych oraz w celach przesyłania drogą elektroniczną wiadomości zawierających informacje handlowe, o ile została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia ich pozyskania.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

6. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

8. Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przesłanie formularza kontaktowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Przedszkole Niepubliczne nr 5 w Markach przy ul. Jutrzenki 32 (kod pocztowy 05-260) w celu realizacji wypełnionego i przesłanego formularza kontaktowego. Przesyłając formularz kontaktowy wskazuje Pan/Pani, że dane osobowe podaje w sposób dobrowolny i oświadcza, iż są one zgodne z prawdą. Jednocześnie przesyłając formularz kontaktowy oświadcza Pan/Pani, że zapoznał/a się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących Panu/Pani prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.