facebook

Misja

Celem naszego przedszkola jest wychowanie dzieci śmiałych, otwartych, rozwijających swoje zdolności i talenty.

Nadrzędną wartością dla nas jest respektowanie indywidualności każdego dziecka, traktowanie go z szacunkiem, doskonalenie jego talentów, rozwijanie wiedzy i samodzielności

W ramach wspomagania Twórczej Aktywności Dziecka dążymy do tego, aby dzieci wyrosły na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, różnych talentach i umiejętnościach

Istotnym zadaniem do realizacji naszych celów jest objęcie wychowaniem, opieką i edukacją każdego dziecka, w tym z problemami rozwojowymi czy niepełnosprawnego. Nasz priorytet to pełna integracja, uspołecznienie, wspomaganie rozwoju, ale tez indywidualizacja podejścia do dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tak, aby wzrastało w poczuciu bezpieczeństwa, własnej wartości i przychylności otaczającego świata.