facebook

OPŁATY

Płatności w Przedszkolu Jutrzenka dokonywane są w formie przelewu na rachunek bankowy lub wpłat gotówkowych do kasy przedszkola.

Na opłatę składa się wpisowe- jednorazowe, na cały okres edukacji oraz czesne- płatne do 10-go dnia każdego miesiąca.

W ramach czesnego przedszkole zapewnia:

 • Całodzienną opiekę, edukację, wychowanie w godz. 7:00 – 18:00
 • Całodzienne wyżywienie (5 posiłków dziennie)
 • Diagnozę logopedyczną
 • Diagnozę rewalidacyjną
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczną
 • Rytmikę
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Warsztaty kulinarne
 • Projekty edukacyjne
 • Uroczystości według kalendarza imprez (w tym teatrzyki, cykliczne koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi)
 • Terapię specjalistyczną dla dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • Język angielski

 

Dodatkowo płatne:

 • Niektóre wycieczki przedszkolne
 • Zajęcia dodatkowe:
  • koniki
  • judo
  • nauka tańca

RODZAJ OPŁATY

OPŁATY

CZESNE

(płatne miesięcznie, z góry do 10-go dnia każdego miesiąca)

850 zł

(w tym całodniowe wyżywienie)

 

CZESNE dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola

-10% od każdego dziecka

ODLICZENIE ZA WYŻYWIENIE (NIEOBECNOŚĆ)

8 zł dziennie

ODLICZENIE ZA NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU

odliczamy kwotę żywieniową wg zasad zawartych w umowie

WPISOWE

450 zł

na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu

Informacje dodatkowe:

Oferujemy nieodpłatne cykliczne koncerty muzyczne oraz przedstawienia teatralne.