facebook

OPŁATY

Płatności w Przedszkolu Jutrzenka dokonywane są w formie przelewu na rachunek bankowy lub wpłat gotówkowych do kasy przedszkola.

Na opłatę składa się wpisowe- jednorazowe, na cały okres edukacji oraz czesne- płatne do 10-go dnia każdego miesiąca.

W ramach czesnego przedszkole zapewnia:

 • Całodzienną opiekę, edukację, wychowanie w godz. 6:30 – 18:00
 • Całodzienne wyżywienie (5 posiłków dziennie)
 • Diagnozę logopedyczną
 • Diagnozę rewalidacyjną
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczną
 • Rytmikę
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Warsztaty kulinarne
 • Projekty edukacyjne
 • Uroczystości według kalendarza imprez (w tym teatrzyki, cykliczne koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi)
 • Terapię specjalistyczną dla dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej

 

Dodatkowo płatne:

 • Niektóre wycieczki przedszkolne
 • Zajęcia dodatkowe:
  • koniki
  • karate
  • nauka tańca
  • język angielski (profesjonalna szkoła ‘Five o’clock’, metodycy, hospitacje pracy lektora, ewaluacja lekcji-zajęcia prowadzone wyłącznie po angielsku)

RODZAJ OPŁATY

OPŁATY

CZESNE

(płatne miesięcznie, z góry do 10-go dnia każdego miesiąca)

750zł

(w tym całodniowe wyżywienie)

570zł

(bez stawki żywieniowej)

CZESNE dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola

-10% od każdego dziecka

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

8zł dziennie (5 posiłków)

ODLICZENIE ZA NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU

odliczamy stawkę żywieniową wg zasad zawartych w umowie

WPISOWE

350zł

na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu

Informacje dodatkowe:

Oferujemy nieodpłatne cykliczne koncerty muzyczne oraz przedstawienia teatralne.