facebook

Program

W naszym przedszkolu w celu wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi realizujemy zadania programowe w ramach określonych obszarów edukacyjnych Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zmianami) realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez MEN.

Spełniając właściwie zadanie dobrego przygotowania dzieci do nauki szkolnej korzystamy z programów:

 • „ABC...Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” - A. Łada - Grodzicka (DKW - 4013 - 1/00).
 • „Dziecięca matematyka” - program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych - E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska (DKW - 4013 - 5/00).
 • Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci. Jestem częścią świata. Krystyna Nowak-Grobelska, Beata Pilecka (DKW - 4013 - 6/01)
 • Edukacja zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli Krystyna Dudkiewicz, Krystyna Kamińska
 • Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolu, w klasach zerowych i w placówkach integracyjnych z komentarzami metodycznymi. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grafowska
 • Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Ewa Skiba, Anna Wieczorek

W celu wspierania Twórczej Aktywności Dziecka, Przedszkole Jutrzenka realizuje autorskie projekty:

W ubiegłych latach:

 • Program pt. „Bezchmurne niebo”
  - Zajęcia obserwacyjno-przyrodnicze: „Co w trawie piszczy?”
  - Warsztaty arteterapii
  - Ćwiczenia ogólnorozwojowe w plenerze: „Marsz po zdrowie”
  - Świat fauny bliżej nas: „Śladami zwierząt”
 • Program pt. „Pomaluj mój świat”
  - Festiwal talentów plastycznych
  - Konkurs: „Tęczowy pędzel”
  - Kolorowe dzieci
  - Roztańczone abecadło.

Aktualnie:

 • Ziemia- planeta ludzi
 • Mali badacze w świecie nauki
 • „wiem co duże i co małe- umiem liczyć doskonale”- olimpiada matematyczna
 • Wczoraj, dziś, jutro- ciekawski przedszkolak poznaje czas
 • Jestem małym obywatelem- o ochronie praw dziecka