facebook

Integracja

Integracja w naszym przedszkolu realizuje się w myśl zasady "pomóż mi zrobić to samemu". Integracja to włączenie dzieci ze specyficznymi trudnościami w środowisko przedszkolne.

Zatrudniamy specjalistów i terapeutów, którzy w zespołach terapeutycznych opracowują kompleksową terapię i stymulację rozwoju każdego Dziecka oraz Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. (IPET). W skład takich zespołów wchodzą psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni, terapeuci SI.

Mamy wyposażone sale i własne sprzęty do terapii SI, którą prowadzimy w trakcie pobytu Dziecka w przedszkolu.

Posługujemy się miedzy innymi PEP - R Schoplera oraz profilem osiągnięć ucznia J. Kielina.

Realizujemy zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem oraz terapeutą SI.

Terapeuci posiadają dodatkowe specjalizacje z zakresu: Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka, Wczesnej Interwencji oraz Integracji Sensorycznej. Dzięki tak wszechstronnemu wykształceniu naszych specjalistów mamy  możliwość objęcia Dzieci kompleksową opieką.

Jesteśmy przygotowani, by wspierać rozwój Dzieci z wszelkimi dysfunkcjami rozwojowymi. Nasza praca opiera się na indywidualnym podejściu do każdego Dziecka, mając przy tym na uwadze również ważny rozwój społeczny w grupie rówieśniczej.

Oferujemy szeroka gamę zajęć prowadzonych przez specjalistów wyrównujących dysfunkcje rozwojowe oraz stymulujące harmonijny rozwój Dziecka.

Stworzyliśmy miejsce, w którym każde Dziecko znajdzie szacunek i zrozumienie.