facebook

SPECJALISTYCZNA KADRA

Kadra specjalistyczna w naszym przedszkolu, pracująca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to:

- pedagodzy specjalni

- oligofrenopedagodzy

- reedukator

- logopeda

- terapeuta zaburzeń SI (terapeuta I-go i II-go stopnia teorii i terapii SI)

- specjalista terapii ręki

- terapeuta Całościowego Zaburzenia Rozwoju (CZR)

 

Dodatkowo nauczyciele pracujący na co dzień z dzieckiem posiadają przygotowanie z zakresu

 • stosowanej analizy zachowawczej terapii behawioralnej
 • „diagnozy różnicowej, metod terapii autyzmu, zespołu Aspergera i Całościowego Zaburzenia Rozwoju”
 • „Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • „metody Dobrego Startu” wg M. Bogdanowicz
 • „Programów Aktywności Knill”
 • „Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona”
 • „Metody Delacato”- terapia zaburzeń sensorycznych dzieci autystycznych
 • „Praktycznego zastosowania metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka”
 • „pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne”

I szereg innych

 

Terapię dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzimy metodami:

 • terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej (Sensory Integration- SI)
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna z wykorzystaniem technik behawioralnych
 • terapia behawioralna
 • gimnastyka korekcyjna
 • fizjoterapia
 • reedukacja
 • metoda Knill
 • metoda Weroniki Sherborne
 • TUS (trening umiejętności społecznych)

I szereg innych