facebook

OFERTA DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka

gdyby wszyscy byli silni jak konie

gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości

gdyby każdy miał to samo

nikt nikomu nie byłby potrzebny.”

ks. Jan Twardowski

Integracja w naszym przedszkolu realizuje się w myśl zasady „pomóż mi zrobić to samemu”. Integracja to włączenie dzieci ze specyficznymi trudnościami w środowisko przedszkolne.

Funkcjonowanie integracji w przedszkolu to działanie bardzo korzystne w rozwoju dziecka. Najlepiej jest wykształcić właściwą postawę w procesie wychowawczym wtedy, gdy tylko zaczynają się kształtować postawy- akceptujące lub odrzucające. Dzieci niepełnosprawne, przebywając w przedszkolu ze wszystkimi dziećmi, mają podwójną szansę- przekonać rówieśników o swoich różnych zaletach, a więc dowieść, że mogą być równorzędnymi partnerami w zabawie, przyjaźni, jak pozostałe dzieci, a także przekonać samych siebie o tym, że mogą na równych prawach funkcjonować w środowisku rówieśniczym.

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu uczą się:

  • większej tolerancji wobec innych
  • akceptowania niepełnosprawności
  • odpowiedzialności i życzliwości wobec innych
  • większej otwartości na innych
  • maja większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi i pięknie jest się różnić między sobą