facebook

Liczebność grup

W celu doskonalszej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych, edukacyjnych dzieci oraz możliwości indywidualnego podejścia do każdego dziecka zapewniamy małą liczebność grup wiekowych: 14-16 dzieci, w zależności od potrzeb- do 20.

Każdą grupę prowadzi nauczyciel- wychowawca oraz asystent nauczyciela.

Z grupami, gdzie są dzieci niepełnosprawne współpracuje nauczyciel wspierający. Mamy małe grupy, co pozwala nam na indywidualne podejście, baczne zaobserwowanie dzieci i wychwycenie ich wyjątkowych zdolności lub wczesne zauważenie i szybkie wyeliminowanie ewentualnych problemów.

Taka optymalna liczba dzieci w grupie zapewnia im właściwy rozwój społeczny, możliwość nawiązania bliższych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły.