facebook

Zajęcia dodatkowe

W celu rozwoju społecznego, nauki i współdziałania, zdobywania nowych doświadczeń, wypracowywania samodzielności, a wreszcie- samej zabawy i dawania upustu dla energii- Jutrzenka zapewnia dzieciom różnorodne zajęcia dodatkowe oraz kluby tematyczne będące uzupełnieniem programu podstawowego:

 

Artystyczno- ekspresyjne:

 • warsztaty Twórczej Aktywności Dziecka
 • zajęcia teatralne
 • teatrzyki
 • rytmika
 • nauka tańca
 • tematyczne koncerty muzyczne (cyklicznie)

Prozdrowotne:

 • edukacja ekologiczna
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • gimnastyka korekcyjna
 • koniki
 • judo

 

Kształcenie językowe:

 • język angielski
 • zajęcia diagnozujące z logopedą
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia logopedyczna
 • konsultacje pedagoga specjalnego

 

Terapeutyczne i rewalidacyjne:

 • reedukacja
 • terapia Sensory Integration (SI)
 • terapia wg indywidualnych programów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • W. Sherborne- Ruch Rozwijający
 • Terapia Ch. Knill

 

Prospołeczne:

 • zajęcia adaptacyjne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • imprezy integracyjne w mareckich placówkach edukacyjnych

 

Rekreacyjne:

 • wycieczki (w tym autokarowe)
 • wyjazdy integracyjne, zielone przedszkola
 • imprezy okolicznościowe (zgodnie z kalendarzem imprez)
 • urodziny dzieci
 • pikniki w ogrodzie
 • tematyczne biwaki całonocne na terenie przedszkola:

- „Indiańska wioska”

- „W afrykańskiej dżungli”

- „Podwodny świat”