facebook

Nasz rozkład dnia

Nasz ramowy plan dnia uwzględnia narzucony Rozporządzeniem podział czasu w przedszkolu                 z dn. 23. 12.2008.

7:00 - 8:30                     

Zaplecze opiekuńcze, zabawy spontaniczne i kierowane, rozmowy sytuacyjne, zabawy integracyjne, aktywność dowolna w kącikach zainteresowań, trening czystości

8:30 - 9:00              

Zajęcia rytmizujące- zabawa kierowana

9:00 - 9:30

ŚNIADANIE

9:30 - 10:15

Zajęcia dydaktyczne wg programu wychowania przedszkolnego, prowadzenie projektów edukacyjnych

10:15 - 11:00

Zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa, terapia, ćwiczenia logopedyczne, zajęcia warsztatowe: plastyczno-artystyczne i rytmiczno-muzyczne, judo, nauka tańca, rytmika

11:00 - 11:30

OBIAD (zupa)

11:30 - 13:00

Organizowanie pobytu na świeżym powietrzu, spacery w ogrodzie, wycieczki, zabawy na placu zabaw, ćwiczenia ruchowe, obserwacje przyrodnicze

13:00 - 13:30

OBIAD (drugie danie)

13:30 - 15:00

Zajęcia relaksacyjne, odpoczynek, słuchanie bajek oraz leżakowanie dla chętnych dzieci/pozostałe: zorganizowane aktywności ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia artystyczne, warsztaty kulinarne

15:00 - 15:30

I PODWIECZOREK

15:30 - 17:00

Zajęcia warsztatowe z zakresu programów autorskich, warsztaty twórczego myślenia, zajęcia terapeutyczne, zabawy wspomagające rozwój, małe formy teatralne

17:00 - 17:30

II PODWIECZOREK

17:30 - 18:00

Aktywność dowolna, grupowa i indywidualna, zabawy spontaniczne- metoda przyjaznego zakątka, indywidualny kontakt z rodzicami