facebook

KADRA PEDAGOGICZNA

Jutrzenka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom jak najlepszą kadrę wychowawczo-dydaktyczną.

Nasze Panie to osoby otwarte, pełne serca, życzliwości i empatii, świetnie przygotowane do wykonywania swojego zawodu, a także do zastosowania nowoczesnych i skutecznych metod wychowawczych i edukacyjnych. To ludzie cierpliwi i odpowiedzialni. Nasi wychowawcy kładą nacisk na rozwijanie zdolności interpersonalnych i społecznych dzieci. Dbają również o uwrażliwienie na tolerancję dla odmienności, wartości humanistyczne i poszanowanie tradycji. 

Jakość pracy z dziećmi zależy w głównej mierze od jakości pracowników. Jesteśmy zobowiązani do zapewniania naszym wychowankom doświadczonej, wykwalifikowanej i lojalnej kadry wychowawczo-dydaktycznej, która zapewni utrzymanie najwyższych standardów opieki nad dziećmi.

Kadra pedagogiczna naszego Przedszkola to zespół młodych, wykształconych i bardzo kreatywnych nauczycieli wychowania przedszkolnego. To osoby z sercem i pasją, dzięki czemu osiągają doskonałe efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie rozwijania talentów i predyspozycji dziecka.

 

 • Dyrekcja z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym (nauczyciele dyplomowani), wykształceniem w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogicznym, oligofrenopedagogicznym, przedmiotowym, terapeutycznym oraz z zakresu zarządzania oświatą, kierowaniem jednostkami samorządowymi, nauk społecznych i dziennikarstwa.
 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna:
  • nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • pedagodzy
  • oligofrenopedagodzy
  • terapeuta SI
  • terapeuta Knill
  • nauczyciel terapii pedagogicznej
  • logopeda
  • reedukator
  • nauczyciel rytmiki
  • nauczyciel języka angielskiego
 • Wszyscy specjaliści posiadają kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w tym zakresie i spełniają wymagania Mazowieckiego Kuratora Oświaty.