facebook

WIZJA

Zrobimy wszystko, żeby Twoje dziecko było radosne, pewne siebie, otwarte na zmiany; żeby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pięknie się rozwijało.

W naszej placówce zapewniamy:

  • wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci
  • uczymy je tolerancji, wyrozumiałości i humanistycznego patrzenia na świat
  • kreatywne metody pracy i alternatywne środki dydaktyczne
  • profesjonalną, doświadczoną (co najmniej 5 lat stażu), wykształconą kadrę pedagogiczną, pracującą pod czujnym i wspierającym nadzorem dyrektora
  • doskonałą atmosferę dla prowadzenia integracji dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych promując tolerancję, umiejętność współżycia z grupą, wrażliwość i empatię.