facebook

Metody nauczania

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy rożne metody pedagogiczne zgodnie z założeniami programowymi:

  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka).
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni).
  • Pedagogika zabawy KLANZA (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność
  • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana.
  • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem).
  • Metoda Przyjaznego Zakątka, Świąt
  • Metoda terapii zaburzeń integracji sensorycznej SI
  • Opcja Kaufmannów
  • Programy Aktywności Knill
  • Metoda wprowadzania w świat pisma Frosting i Horn