facebook

Metody nauczania

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy rożne metody pedagogiczne zgodnie z założeniami programowymi:

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka).
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni).
 • Pedagogika zabawy KLANZA (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana.
 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem).
 • Metoda Przyjaznego Zakątka, Świąt
 • Metoda terapii zaburzeń integracji sensorycznej SI
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona
 • Opcja Kaufmannów
 • Programy Aktywności Knill
 • Metoda wprowadzania w świat pisma Frosting i Horn